arteroprotect-forte-50

ISKUSTVA LEKARA

dr Mirjana Jelisavčić

Specijalista opšte medicine – DZ Užice

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijentkinja L.V, stara 61 godinu, koristi lekove za povišeni pritisak. Ima povišen holesterol. Laboratorijski nalazi rađeni poslednjih godina pokazuju uvek vrednost između 7 i 8 mmol/l. Fizička aktivnost umerena, nepušač.

PRE

Poslednja laboratorija jul 2019:

 • Holesterol – 7,6
 • LDL  Holesterol – 4,1
 • Trigliceridi – 1,6

Do sada nije koristila statine jer ih je odbijala kao vid terapije, čak i kada je to savetovano od strane izabranog lekara ili interniste. Kao razlog je navodila da „ako počne mora stalno da ih pije, da je čula koja su neželjena dejstva“. Takođe nije se dosledno pridržavala higijensko-dijetetskog režima.

Predloženo joj je da uzima ArteroProtect® FORTE, prirodni preparat, i detaljno je obaveštena o načinu i mehanizmu dejstva. Prihvatila predloženu primenu i dogovorena je kontrola kroz 8 nedelja. ArteroProtect® FORTE je proizvod na prirodnoj bazi, čiji aktivni sastojci doprinose regulaciji nivoa holesterola, povećanju elastičnosti krvnih sudova i smanjenju kalcifikacije.

POSLE

Ponovljena laboratorija posle 8 nedelja primene kapsula ArteroProtect® FORTE:

 • Holesterol – 5,1
 • LDL Holesterol – 1,2
 • Trigliceridi – 0,86

Zaključak: Uz redovno korišćenje proizvoda ArteroProtect® FORTE i pridržavanje uputstava o režimu ishrane došlo je do pada vrednosti ukupnog holesterola u iznosu od gotovo 33%, kao i do jako značajnog pada LDL od gotovo 70 %.
Lični utisci pacijenta: Zadovoljna kontrolnom laboratorijom (ne seća se da su joj ikada vrednosti ukupnog holesterola bile ispod 7 mmol/l). Motivisna da i dalje koristi ArteroProtect® FORTE, kao i da povede računa o higijensko-dijetetskom režimu. Planirana laboratorija za 3 do 4 meseca.

dr Miljana Marković

Specijalista opšte medicine – DZ Užice

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijentkinja A.LJ. stara 63 godine, javila se zbog zujanja u ušima i trnjenja u nogama. Krvni pritisak normalan. Laboratorisjki nalazi pokazuju povišen nivo holesterola.

PRE

 • Holesterol – 8,24

Pacijentkinja je i pre 6 meseci imala povišene vrednosti holesterola, ali joj je savetovana promena režima ishrane i fizička aktivnost, međutim ni tim merama nije uspela da reguliše nivo holesterola. Od ranije koristi terapiju za povišen krvni pritisak, čemu je pridodat i ArteroProtect® FORTE. Dat je savet o daljem pridržavanju posebnom režimu ishrane i fizičkoj aktivnosti. Kontrolni pregled zakazan je za 3 meseca, kada je pacijentkinja donela laboratorijske nalaze koji pokazuju značajno sniženje vrednosti ukupnog holesterola za 25 %

POSLE

 • Holesterol – 6,1

Pacijentkinja je primetila da su i tegobe na koje se prvenstveno žalila u vidu zujanja u ušima i trnjenja u nogama nestale. Preporučen je nastavak terapije koja je pokazala dobre efekte u cilju dodatnog snižavanja holesterola i postizanja normalnih vrednosti.

ArteroProtect® FORTE je proizvod na prirodnoj bazi, čiji aktivni sastojci doprinose regulaciji nivoa holesterola, povećanju elastičnosti krvnih sudova i smanjenju kalcifikacije.

Takođe pokazuje povoljan efekat na zaštitu zdravlja krvnog suda povećavajući elastičnost. Svi ovi efekti zaslužni su za znatno manji rizik od srčanog i moždanog udara.

Pacijentkinja V.V. stara 54godine, leči se od osteoporoze.

PRE

 • Holesterol – 6,3
 • Trigliceridi – 2,3
 • Glukoza – 5,1

I ranije su bile prisutne povišene vrednosti holesterola, kada je pokušano sa promenom ishrane i fizičkom aktivnošću, međutim i dalje su vrednosti ostale povišene, tako da je dat savet da se pored tih mera doda u primenu i ArteroProtect® FORTE.

Nakon 3 meseca korišćenja ArteroProtect® FORTE kapsula vrednosti holesterola su spale.

POSLE

 • Holesterol – 4,8
 • Trigliceridi – 1,8
 • Glukoza – 4,8

Došlo je do pada vrednosti holesterola za 23%, a za vrednosti triglicerida, iako su i dalje blago povišene, takođe je uočen značajan pad od 21%. Pacijentkinja je prezadovoljna rezultatima, u dogovoru sa lekarom nastaviće i dalje sa korišćenjem kapsula ArteroProtect® FORTE u cilju održavanja trenutnih vrednosti holesterola. S obzirom da preparat ArteroProtect® FORTE pored crvenog pirinča, koji je zaslužan za sniženje ukupnog i lošeg holesterola, sadrži i Vitamin K2 značajan za očuvanje zdravlja krvnog suda, smanjujući stepen vezivanja kalcijuma za krvne sudove i time čineći taj krvni sud elastičnijim, on ima ulogu i u vezivanju kalcijuma za kosti, što je ovoj pacijentkinji od dodatnog značaja jer boluje od osteoporoze.

dr Milanka Nedeljković

Specijalista interne medicine – DZ Obrenovac

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijentkinja J.K. stara 69 godina, dolazi na redovan kontrolni pregled. Krvni pritisak regulisan, oseća se dobro. Laboratorijskim analizama ustanovljene su povišene vrednosti šećera u krvi i dislipidemija.

PRE

Laboratorijske analize mart 2020::

 • Holesterol – 6,49
 • Trigliceridi – 1,78
 • Glukoza – 8,3

U terapuju se uvodi preparat ArteroProtect® FORTE je proizvod na prirodnoj bazi, čiji aktivni sastojci doprinose regulaciji nivoa holesterola, povećanju elastičnosti krvnih sudova i smanjenju kalcifikacije.

Pacijentkinji je preporučeno da koristi preparat minmum tri meseca, i da potom odradi kontrolnu analizu.

Pacijentkinja se vraća na kontrolu nakon 4 meseca.

Laboratorijske analize su pokazale odlične rezultate.

POSLE

Laboratorijske analize jul 2020:

 • Holesterol – 3,84
 • Trigliceridi – 1,1
 • Glukoza – 6,3

Zaključak:

Pacijentkinja je redovno primenjivala ArteroProtect® FORTE i pridržavala se higijensko-dijetetskog režima što je rezultovalo zadovoljavajućim padom ukupnog holesterola od 40%. Ne prijavljuje nikakve neželjene efekte terapije. Zabeležen je i pad vrednosti triglicerida za 38%. Savetuje se nastavak terapije.

dr Svetlana Đekić

Specijalista opšte medicine – DZ Požarevac

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijentkinja P.O. stara 63 godine, udata, pušac. Leči se od esencijalne hipertenzije i glaukoma. Svesna, afebrilna, orijentisana, disanje vezikularno bez šušnjeva, akcija srca ritmična bez šumova. TA:140/80. Abdomen mek bez bolnih tačaka, jetra i slezina ne palpiraju. Neurološki nalaz uredan, ekstremiteti bez otoka i deformiteta

PRE

Laboratorijske analize decembar 2019:

 • Holesterol – 6,4
 • LDL Holesterol – 2,3
 • HDL Holesterol – 2,7
 • Trigliceridi – 2,0

Pacijentkinji je preporučeno da koristi preparat na prirodnoj bazi ArteroProtect® FORTE.  Detaljno joj je objašnjen mehanizam dejstva i prenesena su pozitivna iskustva od strane pacijenata koji su ga koristili.

Pacijentkinja je prihvatila predloženu terapiju i dogovorena je kontrola za 2 meseca.

ArteroProtect® FORTE je proizvod na prirodnoj bazi, čiji aktivni sastojci doprinose regulaciji nivoa holesterola, povećanju elastičnosti krvnih sudova i smanjenju kalcifikacije. Nakon 2 meseca primene laboratorijske analize pokazale odlične rezultate.

POSLE

Laboratorijske analize februar 2019:

 • Holesterol – 5,6
 • LDL Holesterol – 2,8
 • HDL Holesterol – 2,3
 • Trigliceridi – 1,9

Zaključak

Pacijentkinja je redovno pri-menjivala ArteroProtect® FORTE i uglavnom se pridržavala higijensko-dijetetskog režima što je rezultovalo zadovoljavajućim padom ukupnog holesterola od 12,5%. Zabeležen je i pad vrednosti TG, kao i nivoa LDL za 14,5%, a povećenje nivoa HDL.

dr Miljana Mitić

Specijalista interne medicine – DZ Niš

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijent  Z.K. star 49 godina, par godina unazad ima povišen krvni pritisak, koji je regulisan uz pomoć lekova. Za povišene masnoće u krvi zna od pre dve godine. Fizički nije mnogo aktivan, obzirom da radi u kancelariji. Nepušač je.

PRE

Laboratorijske analize mart 2020:

 • Holesterol – 7,4
 • LDL Holesterol – 4,0
 • HDL Holesterol – 1,0
 • Trigliceridi – 2,11

Do sada nije koristio statine iako su mu bili propisivani. Kao razlog je navodio da ne bi želeo da ih pije stalno, a da je motivisan da vodi računa o higijensko-dijetetskom režimu. Pacijentu je predloženo da uzima prirodni preparat ArteroProtect® FORTE, čiji aktivni sastojci doprinose regulaciji nivoa holesterola, povećanju elastičnosti krvnih sudova i smanjenju kalcifikacije. Detaljno mu je objašnjen mehanizam i način dejstva i prenešena pozitivna iskustva od pacijenata koji su ga već koristili.

Prihvatio je predložen režim i dogovorena je kontrola za 2 meseca. Nakon 2 meseca primene ArteroProtect® FORTE kapsula laboratorijske analize su pokazale izuzetne rezultate.

POSLE

Laboratorijske analize maj 2020:

 • Holesterol – 5,3
 • LDL Holesterol – 2,4
 • HDL Holesterol – 1,7
 • Trigliceridi – 0,9

Pacijent je redovno uzimao ArteroProtect® FORTE  i  pridržavao se predloženog režima ishrane što je rezultovalo zadovoljavajućim padom ukupnog holesterola od 30%. Zabeležen je i pad vrednosti triglicerida za oko 60%, kao i nivoa lošeg LDL holesterola, a povećanje dobrog HDL holesterola.

dr Stevan Keča

Spec. Int. Med – kardiolog – IKVB – Sremska Kamenica

Svaka druga osoba prvo doživi infarkt pa tek onda sazna da ima ozbiljno oštećenje krvnih sudova. Reagujte na vreme. Sačuvajte srce i krvne sudove.

Pacijent koji je do pre par meseci bio sportski rekreativac, ali ga je povreda sprečila da se aktivno bavi sportom. Nema značajnijih tegoba. Dobio oko 11 kg u telesnoj masi, radi u kancelariji, u banci, što podrazumeva dugotrajno sedenje (back office strane banke). Na pregled ga dovodi rutinska kontrola krvne slike koja pokazuje:

PRE

 • Holesterol – 7,2
 • Trigliceridi – 1,9
 • HDL Holesterol – 1,01
 • LDL Holesterol – 5,87

Nije motivisan za statinsku terapiju, boji se „oštećenja jetre“. Savetovana umerena fizička aktivnost, redukciona dijeta uz jednu kapsulu ARTEROprotect® Forte dnevno. Na kontroli za 4 meseca, redukovao telesnu težinu za 6.5 kg. Kontrolna laboratorija pokazuje:

POSLE

 • Holesterol – 5,4
 • Trigliceridi – 1,6
 • HDL Holesterol – 1,6
 • LDL Holesterol – 4,6

Zaključak:
Dakle, došlo je do pada ukupnog holesterola za 24%, kao i pada lošeg LDL holesterola za 21%. Trigliceridi su takođe sniženi na prvoj kontroli za 15%. Dobar holesterol koji je trebalo povećati je sada u nivou od 1.4 mmol/l. Zbog dobrih rezultata, pacijentu je savetovan nastavak primene preparata ArteroProtect Forte®.